Sportfixaren
- Med Bollkontroll

Stockholm Innebandycenter A-hall

Renovering av A-hall och färdigställande

Vi har fått ny information från SL angående renoveringar av SIC-Hallen i Hägersten.
Då den nedre hallen konstaterats hålla så dåligt skick har SL beslutat att hallen skall hel renoveras.
Taket kommer att bytas, alla element skall bytas ut Det kommer att dras ny el och sättas ny belysning
samt att ventilationen skall bytas ut och nya golvet ska läggas. M.a.o. kommer en helt ny hall att byggas.
Detta innebär att nedre hallen inte kommer var brukbar under HT19 som vi och andra kunder till
SIC hallen blivit lovade. Byggbolaget har bekräftat att allt kommer att vara klart till starten VT20.

Sportfixaren kommer spela allt söndagsspel i B-hallen på tre banor, precis samma som under våren 2019.
Tisdagspelet kommer återupptas i januari 2020