Sportfixaren
- Med Bollkontroll

Resultat div 1 – Herrar med målvakt hösten 2019

191117

Herrar div 1 mv                            
                                   
Fd Sörskogen       - BMW            14 -  3   
Enskede United      - Halta& Lytta 2,0      13 -  1   
Rustas Rangers      - Åsens BK          8 -  8   
Halta& Lytta 2,0     - Fd Sörskogen        10 -  19   
Enskede United      - Consentus Oil        6 -  10   
Bandyrövarna       - BMW             7 -  5   
BMW            - Utseendet         10 -  2   
Bandyrövarna       - Åsens BK          11 -  4   
Åsens BK         - Consentus Oil        5 -  6   
Rustas Rangers      - Bandyrövarna        6 -  13   
Consentus Oil       - Fd Sörskogen        9 -  11   
BMW            - Halta& Lytta 2,0      11 -  5   
Åsens BK         - Utseendet          6 -  9   
Halta& Lytta 2,0     - Enskede United       5 -  9   
Bandyrövarna       - Fd Sörskogen        5 -  9   
Consentus Oil       - Enskede United       12 -  7   
                                   
Fd Sörskogen           14  13   1   0 168 - 85  40 
Utseendet            14  11   0   3 135 - 86  33 
Bandyrövarna           14  10   0   4 129 - 90  30 
BMW               14   7   0   7  95 - 97  21 
----------------------------------------------------------------------
Consentus Oil          16   7   0   9 131 - 141  21 
Enskede United          14   6   1   7 110 - 106  19 
Åsens BK             14   3   1  10  76 - 109  10 
Rustas Rangers          14   3   1  10  81 - 134  10 
----------------------------------------------------------------------
Halta& Lytta 2,0         14   2   0  12  82 - 159  6 

Resultat från alla spelade matcher

Herrar div 1 mv                            
                                   
Bandyrövarna       - Consentus Oil       15 -  7   
Fd Sörskogen       - Åsens BK          10 -  6   
Halta& Lytta 2,0     - Rustas Rangers       5 -  7   
Utseendet         - Enskede United       10 -  7   
Fd Sörskogen       - BMW            14 -  3   
Enskede United      - Halta& Lytta 2,0      13 -  1   
Consentus Oil       - Utseendet          6 -  10   
Rustas Rangers      - Åsens BK          8 -  8   
Enskede United      - Bandyrövarna        5 -  6   
Utseendet         - Rustas Rangers       9 -  2   
BMW            - Consentus Oil        6 -  5   
Halta& Lytta 2,0     - Fd Sörskogen        10 -  19   
Åsens BK         - BMW             3 -  8   
Bandyrövarna       - Utseendet          7 -  9   
Rustas Rangers      - Enskede United       6 -  10   
Consentus Oil       - Halta& Lytta 2,0      14 -  7   
Fd Sörskogen       - Bandyrövarna        13 -  4   
Enskede United      - Consentus Oil        6 -  10   
Halta& Lytta 2,0     - Åsens BK          5 -  4   
BMW            - Rustas Rangers       6 -  8   
Utseendet         - Halta& Lytta 2,0      15 -  8   
Bandyrövarna       - BMW             7 -  5   
Rustas Rangers      - Fd Sörskogen        6 -  17   
Åsens BK         - Enskede United       4 -  8   
Consentus Oil       - Rustas Rangers       10 -  6   
BMW            - Utseendet         10 -  2   
Fd Sörskogen       - Enskede United       13 -  13   
Bandyrövarna       - Åsens BK          11 -  4   
Enskede United      - BMW             9 -  8   
Halta& Lytta 2,0     - Bandyrövarna        5 -  13   
Utseendet         - Fd Sörskogen        4 -  6   
Åsens BK         - Consentus Oil        5 -  6   
Rustas Rangers      - Bandyrövarna        6 -  13   
Consentus Oil       - Fd Sörskogen        9 -  11   
BMW            - Halta& Lytta 2,0      11 -  5   
Åsens BK         - Utseendet          6 -  9   
Consentus Oil       - Bandyrövarna        7 -  12   
Åsens BK         - Fd Sörskogen        4 -  10   
Rustas Rangers      - Halta& Lytta 2,0      9 -  11   
Enskede United      - Utseendet          5 -  12   
BMW            - Fd Sörskogen        4 -  13   
Halta& Lytta 2,0     - Enskede United       5 -  9   
Utseendet         - Consentus Oil       16 -  7   
Åsens BK         - Rustas Rangers       4 -  3   
Bandyrövarna       - Enskede United       9 -  4   
Rustas Rangers      - Utseendet          2 -  8   
Consentus Oil       - BMW             8 -  7   
Fd Sörskogen       - Halta& Lytta 2,0      8 -  7   
BMW            - Åsens BK          7 -  6   
Utseendet         - Bandyrövarna        6 -  8   
Enskede United      - Rustas Rangers       11 -  3   
Halta& Lytta 2,0     - Consentus Oil        2 -  12   
Bandyrövarna       - Fd Sörskogen        5 -  9   
Consentus Oil       - Enskede United       12 -  7   
Åsens BK         - Halta& Lytta 2,0      8 -  5   
Halta& Lytta 2,0     - Utseendet          6 -  17   
BMW            - Bandyrövarna        7 -  6   
Fd Sörskogen       - Rustas Rangers       15 -  5   
Rustas Rangers      - Consentus Oil       10 -  7   
Utseendet         - BMW             8 -  6   
Åsens BK         - Bandyrövarna        3 -  13   
BMW            - Enskede United       7 -  3   
Consentus Oil       - Åsens BK          6 -  11   
Fd Sörskogen       - Consentus Oil       10 -  5   
                                   
Fd Sörskogen           14  13   1   0 168 - 85  40 
Utseendet            14  11   0   3 135 - 86  33 
Bandyrövarna           14  10   0   4 129 - 90  30 
BMW               14   7   0   7  95 - 97  21 
----------------------------------------------------------------------
Consentus Oil          16   7   0   9 131 - 141  21 
Enskede United          14   6   1   7 110 - 106  19 
Åsens BK             14   3   1  10  76 - 109  10 
Rustas Rangers          14   3   1  10  81 - 134  10 
----------------------------------------------------------------------
Halta& Lytta 2,0         14   2   0  12  82 - 159  6