Sportfixaren
- Med Bollkontroll

Div 4 – Resultat damer utan målvakt hösten 2018

181104

I Damer div 4                             
                                   
Köckenmöddorna      - Boll-i-wood         3 -  7   
X-lux           - Black Berries       12 -  7   
Baylake          - Ekerö Queens 2       5 -  6   
Tumba Ladies       - Sollefteå United      3 -  2   
Boll-i-wood        - Baylake           6 -  5   
Sollefteå United     - X-lux            3 -  6   
Ekerö Queens 2      - Köckenmöddorna       10 -  2   
Black Berries       - Tumba Ladies        5 -  4   
                                   
Ekerö Queens 2          12   8   0   4  89 - 56  24 
Boll-i-wood           12   7   2   3  55 - 53  23 
X-lux              12   7   0   5  88 - 73  21 
Baylake             12   6   2   4 101 - 74  20 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Sollefteå United         12   6   0   6  65 - 67  18 
Tumba Ladies           12   5   0   7  68 - 74  15 
Köckenmöddorna          12   4   1   7  64 - 88  13 
Black Berries          12   2   1   9  59 - 104  7 

Resultat från alla spelade matcher

I Damer div 4                             
                                   
Black Berries       - Ekerö Queens 2       6 -  11   
Köckenmöddorna      - Sollefteå United      6 -  3   
Boll-i-wood        - Tumba Ladies        7 -  4   
X-lux           - Baylake           6 -  8   
Sollefteå United     - Black Berries        9 -  4   
Baylake          - Köckenmöddorna       9 -  9   
Boll-i-wood        - Ekerö Queens 2       2 -  5   
X-lux           - Tumba Ladies        9 -  5   
Black Berries       - Boll-i-wood         2 -  2   
Köckenmöddorna      - X-lux            8 -  6   
Ekerö Queens 2      - Sollefteå United      3 -  9   
Tumba Ladies       - Baylake          13 -  7   
Boll-i-wood        - Köckenmöddorna       6 -  5   
Black Berries       - X-lux            8 -  11   
Ekerö Queens 2      - Baylake           9 -  2   
Sollefteå United     - Tumba Ladies        2 -  6   
Baylake          - Boll-i-wood         6 -  6   
X-lux           - Sollefteå United      12 -  4   
Köckenmöddorna      - Ekerö Queens 2       4 -  9   
Tumba Ladies       - Black Berries       12 -  6   
Sollefteå United     - Baylake           4 -  12   
Boll-i-wood        - X-lux            6 -  4   
Ekerö Queens 2      - Tumba Ladies        11 -  8   
Black Berries       - Köckenmöddorna       8 -  4   
Sollefteå United     - Boll-i-wood         8 -  1   
X-lux           - Ekerö Queens 2       6 -  5   
Baylake          - Black Berries       13 -  5   
Tumba Ladies       - Köckenmöddorna       4 -  6   
Ekerö Queens 2      - Black Berries       12 -  2   
Sollefteå United     - Köckenmöddorna       8 -  6   
Tumba Ladies       - Boll-i-wood         5 -  1   
Baylake          - X-lux            8 -  6   
Black Berries       - Sollefteå United      2 -  6   
Köckenmöddorna      - Baylake           3 -  12   
Ekerö Queens 2      - Boll-i-wood         2 -  3   
Tumba Ladies       - X-lux            3 -  4   
Boll-i-wood        - Black Berries        8 -  4   
X-lux           - Köckenmöddorna       6 -  8   
Sollefteå United     - Ekerö Queens 2       7 -  6   
Baylake          - Tumba Ladies        14 -  1   
Köckenmöddorna      - Boll-i-wood         3 -  7   
X-lux           - Black Berries       12 -  7   
Baylake          - Ekerö Queens 2       5 -  6   
Tumba Ladies       - Sollefteå United      3 -  2   
Boll-i-wood        - Baylake           6 -  5   
Sollefteå United     - X-lux            3 -  6   
Ekerö Queens 2      - Köckenmöddorna       10 -  2   
Black Berries       - Tumba Ladies        5 -  4   
                                   
Ekerö Queens 2          12   8   0   4  89 - 56  24 
Boll-i-wood           12   7   2   3  55 - 53  23 
X-lux              12   7   0   5  88 - 73  21 
Baylake             12   6   2   4 101 - 74  20 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Sollefteå United         12   6   0   6  65 - 67  18 
Tumba Ladies           12   5   0   7  68 - 74  15 
Köckenmöddorna          12   4   1   7  64 - 88  13 
Black Berries          12   2   1   9  59 - 104  7