Sportfixaren
- Med Bollkontroll

Spelprogram div 1 – Mixed utan målvakt våren 2019

190104

Absolut Gotland      Grön     
Alla Odds         Blå      
De laglösa         Orange    
Ikrysset          Blå      
Junited          Röd      
Knowit           Svart     
Star Zorro         Svart     
                                                  
Datum 2019-01-13                                          
 2 13.45 De laglösa      - Star Zorro      Bana 2                   
 24 13.45 Absolut Gotland   - Ikrysset       Bana 1                   
 38 14.16 Absolut Gotland   - Junited        Bana 1                   
 40 14.16 Alla Odds      - Star Zorro      Bana 2                   
 5 14.47 Alla Odds      - De laglösa      Bana 2                   
 33 14.47 Ikrysset       - Junited        Bana 1                   
Datum 2019-01-20                                          
 13 15.02 Knowit        - Star Zorro      Bana 1                   
 16 15.02 Ikrysset       - De laglösa      Bana 2                   
 17 15.02 Junited       - Absolut Gotland    Bana 3                   
 3 15.33 Ikrysset       - Absolut Gotland    Bana 1                   
 8 15.33 Junited       - Star Zorro      Bana 2                   
 31 15.33 Knowit        - De laglösa      Bana 3                   
Datum 2019-02-03                                          
 26 18.35 De laglösa      - Alla Odds       Bana 2                   
 32 18.35 Absolut Gotland   - Star Zorro      Bana 1                   
 6 19.06 Star Zorro      - Ikrysset       Bana 1                   
 20 19.06 Absolut Gotland   - De laglösa      Bana 3                   
 39 19.06 Knowit        - Alla Odds       Bana 2                   
 42 19.37 Ikrysset       - Knowit        Bana 1                   
Datum 2019-02-17                                          
 11 18.32 Star Zorro      - Absolut Gotland    Bana 2                   
 12 18.32 Junited       - Ikrysset       Bana 3                   
 22 19.03 Junited       - Alla Odds       Bana 3                   
 28 19.03 Knowit        - Absolut Gotland    Bana 2                   
 9 19.34 Ikrysset       - Alla Odds       Bana 3                   
 34 19.34 Star Zorro      - Knowit        Bana 2                   
Datum 2019-03-10                                          
 15 18.35 Absolut Gotland   - Alla Odds       Bana 3                   
 21 18.35 Knowit        - Ikrysset       Bana 2                   
 35 18.35 Junited       - De laglösa      Bana 1                   
 25 19.06 Junited       - Knowit        Bana 1                   
 30 19.06 Alla Odds      - Ikrysset       Bana 3                   
 41 19.06 De laglösa      - Absolut Gotland    Bana 2                   
Datum 2019-03-31                                          
 10 19.37 De laglösa      - Knowit        Bana 3                   
 7 20.08 Absolut Gotland   - Knowit        Bana 1                   
 14 20.08 De laglösa      - Junited        Bana 3                   
 19 20.08 Star Zorro      - Alla Odds       Bana 2                   
 29 20.39 Star Zorro      - Junited        Bana 1                   
 36 20.39 Alla Odds      - Absolut Gotland    Bana 2                   
Datum 2019-04-14                                          
 4 19.06 Knowit        - Junited        Bana 1                   
 23 19.06 Star Zorro      - De laglösa      Bana 2                   
 1 19.37 Alla Odds      - Junited        Bana 2                   
 27 19.37 Ikrysset       - Star Zorro      Bana 1                   
 18 20.08 Alla Odds      - Knowit        Bana 1                   
 37 20.08 De laglösa      - Ikrysset       Bana 2                   
Datum 2019-05-05                                          
 xt 19.06 Ikrysset       - Junited        Bana 1
 xt 19.37 Junited       - De laglösa      Bana 1                   
 xt 19.37 Star Zorro      - Alla Odds       Bana 2                   
 xt 19.37 Knowit        - Absolut Gotland    Bana 3                   
 xt 20.08 De laglösa      - Ikrysset       Bana 1                   
 xt 20.08 Alla Odds      - Knowit        Bana 2                   
 xt 20.08 Absolut Gotland   - Star Zorro      Bana 3  

Slutspel söndag den 12 maj
Sportfixaren Cup söndag den 24 mars